Osnovni podaci

Naziv: WEB Marketing d.o.o.

Sjedište: Medarska 56/B, HR-10090 Zagreb

OIB: 25065980939

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080566280.

Temeljni kapital: 2.654,46 EUR i uplaćen je u cijelosti.

IBAN: HR9523900011198004033 otvoren kod poslovne banke Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Direktori i članovi uprave: Antonio Bakula, Mate Boban i Hrvoje Nekić, zastupaju društvo pojedinačno i samostalno.

vrh stranice